Jdi na obsah Jdi na menu
 


DROBNÁ SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA

7. 11. 2012

 

 

KŘÍŽE A BOŽÍ MUKA VÍLANECKÉ FARNOSTI
Jsou nejčastějšími příklady objektů, které souhrnně nazýváme
drobná sakrální architektura.
 
Nacházíme  je  v  intravilánu  obce,    tak  i  volné  krajině.   Na
těchto stránkách máte možnost seznámit se těmi, které se nacházejí v jednotlivých částech Vílanecké farnosti.
Tyto drobné stavby po roce 1945 přišli v nemilost vlivem přerušení historické paměti odsunem původních obyvatel a dále pak politickou změnou po roce 1948. Zejména kolektivizací došlo ke změně utváření krajiny – zrušení některých polních cest, u kterých tyto byly umístěny. Zbývající nebyly udržovány ale naopak poškozovány a úplně ničeny.
V současné době se pohled občanů na tyto drobné historické stavby začíná měnit ne jako na stavbu sakrální, ale jako na stavbu místně historickou a i turisticky zajimavou. Vílanec se stává obcí stále více navštěvovanou jak cizinci ,tak i občanů z různých krajů republiky zásluhou vyhlášeného „MLÝNHOTELU VÍLANEC“ pana JuDr. Blažky.
Zásluhou některých občanů dochází k údržbě těch zachovalejších – křížek před branou hřbitova. V  roce 2011 zásluhou občanů p. Koreše a hasičů (Nikrmayerya) opraven pobořený kříž při vjezdu k fotbalovému hřišti. Nejnověji p. Kacetlem a některými občany postaven na rozcestí k Loučkám a Popicím (Korešov) staronový kříž.
Díky těm občanům, kteří udržují historii obce i těm, kteří mají zájem o obnovu a opravu těch zbývajících, které si to zaslouží.  ....
 
NOVĚ UMÍSTĚNÝ KŘÍŽ.   
Nad vesnicí Vílanec na rozcestí cest směrem k Popicím byl umístěn kříž. Přibližně v padesátých letech podobný kříž stával asi o 100 m stranou na mezi u původní cesty, která v té době byla zrušena a nahrazena novou komunikací k Popicím. O obnovení kříže, který se podařilo postavit 9.11.2013  se podíleli Kacetl Jos. ml a Novotný Jan.
                                                                                                              

 foto na:..

 http://vilaneckykostel.rajce.net./